NMM-2020055 Valberg pukkverk (2020) [no]

Other languages: NMM-2020055 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Regulering av sjøareal foran eksisterende kai. Arkeologisk registrering i det sjøarealet som omfattes av plangrensen. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:46:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/402468c2-a455-4ccd-a628-acc6b88f5438 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2020055
Norwegian bokmål

Identity
Valberg pukkverk
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Regulering av sjøareal foran eksisterende kai. Arkeologisk registrering i det sjøarealet som omfattes av plangrensen.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
58.88034, 9.42239, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2020055
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.88034
-Longitude (Easting)
9.42239
Result

Under registreringen ble det funnet to vrak av nyere dato, henholdsvis en lastelekter og en tre snekke. Båtfunnene er ikke omfattet kulturminneloven § 14, og ikke fredet eller vernet.

Norwegian bokmål

No hits.