Klostret 6:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-MQ (1975) [sv]

Klostret 6:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
P (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1975

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1975
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 120 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:38
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/411dff73-5511-4755-bb38-69bf4538eb3c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-MQ
Investigation type
Description
P (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1975

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1975
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 120
Swedish

Timespan
10/03/1975 - 08/04/1975

-Earliest time
10/03/1975
-Latest time
08/04/1975
Place
Klostret 6:1, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 6:1, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1975
Result

Anledning:
Provgrävning för lokalisering av Hospitalsgatans norra fortsättning.

Beskrivning/sammanfattning:
Undersökningen bestod av 30 provdiken. Man påträffade delar av en nordsydlig stengata, den sk. 'Hospitalsgatan'. Hospitalsbyn kunde gränslinjebestämmas tillI den nordvästra delen av området, mot bergets fot. Tegelfrekvensen inom detta område var hög vilket skulle kunna knytas till raserandet av en större tegelbyggnad, möjligen en hospitalskyrka. I nordväst kunde ett par stenkonstruktioner konstateras. Spår av öst-västliga diken eller bäckar påträffades i den östra delen av området.

Fynd:
Järnslagg, bronsslagg, hästsko, murtegel.

Datering:
Ca 1280 - senmedeltid

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S 56.
Swedish

Lödöse museum
MQ

-Id
MQ
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
120

-Id
120
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:676:01
-Id
14:1462:676:01
-System
StadsGIS
No hits.