Bergen-Oslo NMM-2022387 (2023) [no]

Other languages: Bergen-Oslo (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Registrering i sjøledningstrase. Ledningen skal graves ned ut til en vanndybde på 15 m. Flere landtak mellom Bergen og Oslo der hovedundersøkelsen ble gjort på Husebysanden på Lista i Farsund. Her er det registrert mange skipsforlis og det blir stadig gjort funn av vrakdeler her. Bunnen består av mye sand som vandrer gjennom året slik at vrakdelene kan avdekkes og tildekkes flere ganger gjennom året. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
15/03/2023 13:10:00
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/41c3914e-ec65-4237-91db-3e7207825fed | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bergen-Oslo
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2022387
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Registrering i sjøledningstrase. Ledningen skal graves ned ut til en vanndybde på 15 m. Flere landtak mellom Bergen og Oslo der hovedundersøkelsen ble gjort på Husebysanden på Lista i Farsund. Her er det registrert mange skipsforlis og det blir stadig gjort funn av vrakdeler her. Bunnen består av mye sand som vandrer gjennom året slik at vrakdelene kan avdekkes og tildekkes flere ganger gjennom året.
Norwegian bokmål

Timespan
19/01/2023 - 03/03/2023

-Earliest time
19/01/2023
-Latest time
03/03/2023
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

-Place
Norwegian bokmål
-Place
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
-Identity
NMM-2023387
-Latitude (Northing)
6438540.37
-Longitude (Easting)
368498.67
Result

Det ble søkt med sidesøkende sonar og svømmedykkere. Bunnen besto i hovedsak av hardpakket sand, steinur og fjell. Det ble ikke påvist noe kulturhistorisk materiale noe sted. Søk etter tidligere registrerte vrak ga heller ingenting så her bør det gjøres et nytt søk igjen på en annen tid av året for å se om det er endringer.

Norwegian bokmål

No hits.