Klostret/Klosteräng 6:3 (fd. 6:1), St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-JG (1984) [sv]

Klostret/Klosteräng 6:3 (fd. 6:1), St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1984

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret/Klosteräng 6:3 (fd. 6:1)
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 180 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:35
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/422c0c58-9f2a-467f-b1db-25de9f6edb2b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret/Klosteräng 6:3 (fd. 6:1), St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-JG
Investigation type
Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1984

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret/Klosteräng 6:3 (fd. 6:1)
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 180
Swedish

Timespan
07/12/1984 - 10/12/1984

-Earliest time
07/12/1984
-Latest time
10/12/1984
Place
, , Klostret/Klosteräng 6:3 (fd. 6:1), St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Klostret/Klosteräng 6:3 (fd. 6:1), St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Result

Anledning:
Ledningsschaktning.

Beskrivning/sammanfattning:
Medeltida kulturlager med anläggningsrester av tegelbyggnad.

Fynd:
Keramik, tegel, ben.

Datering:
1200-tal – 1500-tal.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Arkeologi i Sverige 1984. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport Raä 1986:2. Stockholm. Sid. 418.
Swedish

Lödöse museum
JG

-Id
JG
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
180

-Id
180
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:659:01
-Id
14:1462:659:01
-System
StadsGIS
No hits.