Dusa NMM-2020344 (2021) [no]

Other languages: Dusa (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Reguleringsplan med utvidelse av eksisterende båthavn. Undersøkt ved dykking. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:46:11
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/430e91ee-fd6e-40b8-9c4a-09b1a1eadb97 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Dusa
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2020344
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Reguleringsplan med utvidelse av eksisterende båthavn. Undersøkt ved dykking.
Norwegian bokmål

Timespan
2021 - 2021

-Earliest time
2021
-Latest time
2021
-Place
Norwegian bokmål
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
-Identity
NMM-2020344
-Latitude (Northing)
6557255
-Longitude (Easting)
624403
Result

Ingen funn av verna kulturminner

Norwegian bokmål

No hits.