Klostret 6:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-ML (1969 - 1970) [sv]

Klostret 6:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
K(U) (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1969-70

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:3
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1969-70
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 089 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:54
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/481b4318-b612-4b5d-9155-4062ba0996d4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-ML
Investigation type
Description
K(U) (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1969-70

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:3
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1969-70
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 089
Swedish

Timespan
02/12/1969 - 27/01/1970

-Earliest time
02/12/1969
-Latest time
27/01/1970
Place
, , Klostret 6:3, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Klostret 6:3, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1969-70
Result

Anledning:
Arkeologisk undersökning inför byggnads-, väg- samt VA-schaktning inom fastigheten Klostret 6:3.

Beskrivning/sammanfattning:
Vid undersökningen påträffades byggnadslämningar samt en tegelbruksbassäng. Spår av slakterianläggning kunde konstateras vid en större medeltida marksvacka.

Fynd:
Trä (redskap, skål, nagel, dymling), läder (sko, bälte).

Datering:
1200-tal - 1500-tal

Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S 51.
Swedish

Lödöse museum
ML

-Id
ML
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
089

-Id
089
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:671:01
-Id
14:1462:671:01
-System
StadsGIS
No hits.