Västerås 4:85, Dingtuna (RAÄ 306; 481; 482; 626; 627; 661; 662) VLM 90 (2004 - 2005) [sv]

Other languages: Västerås 4:85, Dingtuna (RAÄ 306; 481; 482; 626; 627; 661; 662) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Särskild undersökning, arkeologisk förundersökning (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Karin Nordström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Församling: Västerås
Fastighet: Västerås 4:85
Plats: Erikslund
Fornlämning: 306; 481; 482; 626; 627; 661; 662
Rapport: Erikslund
Rapportförfattare: Karin Nordström
Museum (invnr): Vlm (28462:1-23)
Diarienummer: Vlm 040069
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2159-04
Undersökt tid: 2...
Särskild undersökning, arkeologisk förundersökning (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Karin Nordström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Församling: Västerås
Fastighet: Västerås 4:85
Plats: Erikslund
Fornlämning: 306; 481; 482; 626; 627; 661; 662
Rapport: Erikslund
Rapportförfattare: Karin Nordström
Museum (invnr): Vlm (28462:1-23)
Diarienummer: Vlm 040069
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2159-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Området karterades i steg 1 och en GC-väg flyttades efter samråd med Länstyrelsen från RAÄ 626 och 627. Samhör med arkeolgisk undersökning 1990.
Foto: B 104659 - B 104673 [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/07/2017 15:39:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/4a06e96d-9f01-4732-a5f9-39fce85da76a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västerås 4:85, Dingtuna (RAÄ 306; 481; 482; 626; 627; 661; 662)
Swedish

Identity
VLM 90
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Särskild undersökning, arkeologisk förundersökning (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Karin Nordström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Församling: Västerås
Fastighet: Västerås 4:85
Plats: Erikslund
Fornlämning: 306; 481; 482; 626; 627; 661; 662
Rapport: Erikslund
Rapportförfattare: Karin Nordström
Museum (invnr): Vlm (28462:1-23)
Diarienummer: Vlm 040069
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2159-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Området karterades i steg 1 och en GC-väg flyttades efter samråd med Länstyrelsen från RAÄ 626 och 627. Samhör med arkeolgisk undersökning 1990.
Foto: B 104659 - B 104673
Swedish

Timespan
2004 - 2005

-Earliest time
2004
-Latest time
2005
-Role
-Person
Report
2005:A9

-Report number
2005:A9
-Number
28462
No hits.