Bruzelius, Nils G (1826 - 1895) [sv]

Bruzelius, Nils G (swedish)

Arkeologer, museifolk och kulturmiljöarbetare (Sverige) [sv]

Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no [sv]
Last changed
31/10/2015 08:04:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/4d042c82-6e32-4412-a04a-81883cb7afe0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bruzelius, Nils G
Swedish

First name
Nils Gustav
Swedish

Last name
Bruzelius
Swedish

Birth
28.04.1826 Västra Tommarps församling, Skåne län

-Time
28.04.1826
-Place reference
Västra Tommarps församling, Skåne län

--Place (text)
Västra Tommarps församling, Skåne län
Swedish
Death
23.04.1895 Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

-Time
23.04.1895
-Place reference
Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

--Place (text)
Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

-Life role
Swedish

Finnish

-Text
Nils G Bruzelius, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17096, Svenskt biografiskt lexikon (art av Otto Rydbeck.), hämtad 2015-10-31.
Swedish