Lundevågen NMM-2020028 (2021) [no]

Other languages: Lundevågen (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Registrering i trase for vannledning fra inntak på dypt vann inn til oppdrettsanlegg for smolt i lundevågen [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
22/11/2021 15:49:11
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/4f23781b-9c37-4a6c-b802-08b3bf54164e | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Lundevågen
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2020028
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Registrering i trase for vannledning fra inntak på dypt vann inn til oppdrettsanlegg for smolt i lundevågen
Norwegian bokmål

Timespan
01/11/2021 - 05/11/2021

-Earliest time
01/11/2021
-Latest time
05/11/2021
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

-Role
Norwegian bokmål

-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
6437828.23, 371761.11, - WGS 84 / UTM zone 32N (EPSG:32632)

-Identity
NMM-2020028
-Latitude (Northing)
6437828.23
-Longitude (Easting)
371761.11
Result

Ingen verna kulturminner ble påvist i traseen.

Norwegian bokmål

No hits.