Badelunda (RAÄ 459) VLM 144 (1967 - 1971) [sv]

Badelunda (RAÄ 459) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk slutundersökning (1967-1971) genomförd av Västmanlands läns museum / Hille Jaanusson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Församling: Västerås
Plats: Bjurhovda gamla bytomt
Fornlämning: 459
Rapport: Gravfält med hällkista på bytomt undersökt 1967
Rapportförfattare: Hille Jaanusson
Museum (invnr): Vlm (15571:1-87)
Undersökt tid: 1967-1971
Kommentar: Gravfält med fynd av vapen och smycken från sen vikingatid och senneolitisk hällkista....
Arkeologisk slutundersökning (1967-1971) genomförd av Västmanlands läns museum / Hille Jaanusson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Församling: Västerås
Plats: Bjurhovda gamla bytomt
Fornlämning: 459
Rapport: Gravfält med hällkista på bytomt undersökt 1967
Rapportförfattare: Hille Jaanusson
Museum (invnr): Vlm (15571:1-87)
Undersökt tid: 1967-1971
Kommentar: Gravfält med fynd av vapen och smycken från sen vikingatid och senneolitisk hällkista. Rapport i Vlm:s arkiv.
Foto: B 5937, B102934, B 102936, B 102937, B 102635, B 102636, E 196 - E 235 [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:51
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/4f9b18f4-737b-4f33-b3fa-10bad77feb40 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Badelunda (RAÄ 459)
Swedish

Identity
VLM 144
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk slutundersökning (1967-1971) genomförd av Västmanlands läns museum / Hille Jaanusson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Församling: Västerås
Plats: Bjurhovda gamla bytomt
Fornlämning: 459
Rapport: Gravfält med hällkista på bytomt undersökt 1967
Rapportförfattare: Hille Jaanusson
Museum (invnr): Vlm (15571:1-87)
Undersökt tid: 1967-1971
Kommentar: Gravfält med fynd av vapen och smycken från sen vikingatid och senneolitisk hällkista. Rapport i Vlm:s arkiv.
Foto: B 5937, B102934, B 102936, B 102937, B 102635, B 102636, E 196 - E 235
Swedish

Timespan
1967 - 1971

-Earliest time
1967
-Latest time
1971
-Role
-Number
15571
No hits.