Källarholmen (RAÄ 82) U KLM035025 (1994) [sv]

Källarholmen (RAÄ 82) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 35025:1-222. Forskningsgrävning utförd med medel från Raä. Schaktet lades på en husgrund med spisröse. Fynd: järnföremål, brända och obrända ben, kol, bronsföremål, slagen flinta, tegel och lerklining. Fyndort: Sm, Mönsterås sn, Källarholmen, Fornl. 82, anl. 9. Undersökningen utförd 940627-0707 av Mönsterås hembygdsf., 940725-0809 av Högskolekurs semgrävn. Vid båda grävningarna var Eeva Rajala grävledare. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:40:06
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/569ca22e-1a12-4b0b-9a40-f4a5a215decc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Källarholmen (RAÄ 82)
Swedish

Identity
U KLM035025
Investigation type
Description
KLM 35025:1-222. Forskningsgrävning utförd med medel från Raä. Schaktet lades på en husgrund med spisröse. Fynd: järnföremål, brända och obrända ben, kol, bronsföremål, slagen flinta, tegel och lerklining. Fyndort: Sm, Mönsterås sn, Källarholmen, Fornl. 82, anl. 9. Undersökningen utförd 940627-0707 av Mönsterås hembygdsf., 940725-0809 av Högskolekurs semgrävn. Vid båda grävningarna var Eeva Rajala grävledare.
Swedish

Timespan
1994 - 1994

-Earliest time
1994
-Latest time
1994
Place
Källarholmen

-Place (text)
Källarholmen
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Swedish
-Number
KLM035025
No hits.