Kv Banken 5, Åmål (RAÄ 36) LM-ÅB5 (1989) [sv]

Kv Banken 5, Åmål (RAÄ 36) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk provundersökning och utgrävning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1989

Län: Västra Götaland
Landskap: Ds
Socken/stad: Åmål
Fastighet: Kv Banken 5
Fornlämning: 36
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-3184-89 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:56
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/57471e6c-0aee-43e6-a71a-df416425d99c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kv Banken 5, Åmål (RAÄ 36)
Swedish

Identity
LM-ÅB5
Investigation type
Description
Antikvarisk provundersökning och utgrävning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1989

Län: Västra Götaland
Landskap: Ds
Socken/stad: Åmål
Fastighet: Kv Banken 5
Fornlämning: 36
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-3184-89
Swedish

Timespan
14/09/1989 - 14/11/1989

-Earliest time
14/09/1989
-Latest time
14/11/1989
Place
Kv Banken 5, Åmål

-Place (text)
Kv Banken 5, Åmål
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Registration number
220-3184-89
Result

Anledning:
Nybyggnation

Beskrivning/sammanfattning:
En arkeologisk provundersökning genomfördes 14/9, med 9 provschakt (I-IX) i området. Den 7/11-11/11, 14/11 utfördes en arkeologisk utgrävning med 3 schakt (I-III).

Den västra delen av området kunde vidgas så att bilden av lämningarna där blev tämligen fullständig. I den södra och viktigaste delen hade från början planerats ett omfattande schakt som visat sig ge en god bild av anläggningens utbredning från omkring 1700 och framåt till 1901 års brand, ett tidsomfång som omfattat tre byggnadsskeden i denna del.

Fynd:
Huvudsakligen keramik, porslin och glas.

Datering:
1700 - 1800-tal

Swedish

Lödöse museum
ÅB5
-Id
ÅB5
-System
Lödöse museum
No hits.