Bjønneheia NMM-2022169 (2023) [no]

Other languages: Bjønneheia (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Pumpeledning mellom Bjønneheia og Grooseneset renseanlegg. Flere alternative traseer undersøkt med sidesøkende sonar og punktdykking. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
09/05/2023 15:19:46
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/5b25bb3c-627f-482a-806e-c4f4ef8c220e | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bjønneheia
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2022169
Investigation type
Norwegian bokmål

Purpose
Description
Pumpeledning mellom Bjønneheia og Grooseneset renseanlegg. Flere alternative traseer undersøkt med sidesøkende sonar og punktdykking.
Norwegian bokmål

Timespan
02/05/2023 - 05/05/2023

-Earliest time
02/05/2023
-Latest time
05/05/2023
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Place
Grimstad (Kommune) [no], , Groosefjorden [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Place (text)
Groosefjorden
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
-Identity
NMM-2022169
-Latitude (Northing)
6463483.46
-Longitude (Easting)
475451.38
Result

Traseene ble kartlagt med sidesøkende sonar med punktdykking på utvalgte anomalier. Det ble ikke påvist kulturminner under vann. En anomali uavklart da den lå utenfor rekkevidden vår.

Norwegian bokmål

No hits.