NMM-2019320 Farelva (2020) [no]

Other languages: NMM-2019320 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Etablering av ny hovedvannledning fra Tangaråsen høydebasseng og frem til Farbukta ved Skiensvassdraget. Sjøledningen er planlagt lagt fra Steinsrud til Farbukta med ilandføring på begge steder. Ved legging i Farelva må ledningen graves ned ved ilandføringene. På øvrig strekning ønskes ledningen lagt på sjøbunnen. Det vil være nødvendig med rydding av stein og eventuelle forankringer av rør til fjell. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:46:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/5b87462a-b134-4ec7-9ae7-4c84c7de30eb | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2019320
Norwegian bokmål

Identity
Farelva
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Etablering av ny hovedvannledning fra Tangaråsen høydebasseng og frem til Farbukta ved Skiensvassdraget. Sjøledningen er planlagt lagt fra Steinsrud til Farbukta med ilandføring på begge steder. Ved legging i Farelva må ledningen graves ned ved ilandføringene. På øvrig strekning ønskes ledningen lagt på sjøbunnen. Det vil være nødvendig med rydding av stein og eventuelle forankringer av rør til fjell.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
59.19911, 9.58108, -

-Latitude (Northing)
59.19911
-Longitude (Easting)
9.58108
Result

Det ble ikke gjort funn av kulturminner i traseen for vannledningen, men det ble påvist et vrak (ID 269206) godt utenfor inngrepsområdet.

Norwegian bokmål

No hits.