Vikhus 8:2, Rytterne (RAÄ 75) VLM 385 (2000 - 2002) [sv]

Vikhus 8:2, Rytterne (RAÄ 75) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologiska provundersökningar (2000-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ronnie Carlsson, Kristina Jonsson på grund av forskning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Rytterne
Fastighet: Vikhus 8:2
Fornlämning: 75
Rapport: Lilla Rytternes medeltida kyrkoruin
Rapportförfattare: Ronnie Carlsson, Kristina Jonsson
Museum (invnr): Vlm (29100:0-96, 29101:5-39)
Diarienummer: Vlm 00:237-322, 020120
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-5189-00
Undersökt tid: 2000-2002
...
Arkeologiska provundersökningar (2000-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ronnie Carlsson, Kristina Jonsson på grund av forskning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Rytterne
Fastighet: Vikhus 8:2
Fornlämning: 75
Rapport: Lilla Rytternes medeltida kyrkoruin
Rapportförfattare: Ronnie Carlsson, Kristina Jonsson
Museum (invnr): Vlm (29100:0-96, 29101:5-39)
Diarienummer: Vlm 00:237-322, 020120
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-5189-00
Undersökt tid: 2000-2002
Kommentar: Dateras traditionellt till 1200-talets mitt. Kyrkans västtorn är sekundärt uppfört. Fynd av förhistorisk keramik och vikingatida pärlor. Indikerar tidigare gravfält eller boplats. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:14
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/5dfcb6f6-e6a7-47a3-8735-c83fb90f78b6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vikhus 8:2, Rytterne (RAÄ 75)
Swedish

Identity
VLM 385
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologiska provundersökningar (2000-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ronnie Carlsson, Kristina Jonsson på grund av forskning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Rytterne
Fastighet: Vikhus 8:2
Fornlämning: 75
Rapport: Lilla Rytternes medeltida kyrkoruin
Rapportförfattare: Ronnie Carlsson, Kristina Jonsson
Museum (invnr): Vlm (29100:0-96, 29101:5-39)
Diarienummer: Vlm 00:237-322, 020120
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-5189-00
Undersökt tid: 2000-2002
Kommentar: Dateras traditionellt till 1200-talets mitt. Kyrkans västtorn är sekundärt uppfört. Fynd av förhistorisk keramik och vikingatida pärlor. Indikerar tidigare gravfält eller boplats.
Swedish

Timespan
2000 - 2002

-Earliest time
2000
-Latest time
2002
-Role
-Person
Report
2002:A28

-Report number
2002:A28
-Number
29100
-Number
29101
No hits.