Knutsgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-AI (1985 - 1986) [sv]

Knutsgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Undersökning i anslutning till antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av S Ahnberg, Lödöse museum 1985

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Knutsgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-1574-85
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 183 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:55
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/5efb838d-3461-47f8-b4cd-b0a3e518531d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Knutsgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-AI
Investigation type
Description
Undersökning i anslutning till antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av S Ahnberg, Lödöse museum 1985

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Knutsgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-1574-85
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 183
Swedish

Timespan
26/09/1985 - 04/03/1986

-Earliest time
26/09/1985
-Latest time
04/03/1986
Place
Knutsgatan, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Knutsgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Registration number
11.391-1574-85
Result

Forskningsundersökning i anslutning till gatuarbete. Kulturlageromfång 4,5m. Lämningar av medeltida stadsbebyggelse med husgrundslämningar i 16 skikt: bostads- resp. hantverksbyggnader, de yngre med härdar, de äldre delvis med broläggningar. Datering: Medeltid 1000-tal- 1400-tal. Grävningen föranledd av kommunal gatuomläggning med dränering genomsnittligt till ca 1,5 m djup. Dräneringsarbetet hade fullbordats 1985, liksom större delen av den här redovisade, utvidgade 'provgropen', som bekostats av Landstinget och Arbetsmarknadsverket. Avslutningen under 1986 omfattade 9 fältarbetsveckor. Grävningen fördes ner till ursprunglig markyta genom 4,5 m kulturlager. Byggnadslämningar genom samtliga skikt: ytligast stenläggning från 1400-tal, därunder lämningar av metallverkstad med ugn, dragkanal, överbyggd med taktegel, i följande äldre skikt syllvirke resp. broläggningar, i stor utsträckning med dendrokronologiskt daterbart virke. Äldsta datering på virke in situ början av 1000-talet, men återanvänt virke från 1060- till 1080-tal antydde äldre bebyggelse i omedelbar närhet.
Fynden innehåller bl a rikt varierad keramik med mycket tidiga importinslag från Frankrike (Andenne gr. 1 ) och England, i båda fallen omkring år 1000. Anmärkningsvärt är också fynd av ca 400 textilfragment från undersökningen. Tre runinskrifter påträffades också och de har publicerats i Västgöta- Dal 1987 av Helmer Gustafsson. Grävningen har redovisats med vetenskapliga problemställningar av Staffan Anberg i en C-uppsats vid Gbg Universitet.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Arkeologi i Sverige 1985. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport Raä 1987:1. Stockholm. Sid. 402
Swedish

Helmer Gustafsson 1987, Tre runinskrifter I: Västgöta-Dal 1987. Älvsborgs Länsmuseum. Vänersborg. Sid.116-126
Swedish

Staffan Anberg, C-uppsats, Gbg:s Ark. Inst.
Swedish

Lödöse museum
AI

-Id
AI
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
183

-Id
183
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:606:01
-Id
14:1462:606:01
-System
StadsGIS
No hits.