Västerås 4:79, Skerike (RAÄ 1429; 1431) VLM 215 (2009) [sv]

Other languages: Västerås 4:79, Skerike (RAÄ 1429; 1431) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2009) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Mitt utförd av Katarina Appelgren på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Västerås 4:79
Plats: Norra Rönnby
Fornlämning: 1429; 1431
Rapport: Boplatslämningar från romersk järnålder och folkvandringstid-vendeltid
Rapportförfattare: Katarina Appelgren
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 140074
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: ...
Arkeologisk förundersökning (2009) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Mitt utförd av Katarina Appelgren på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Västerås 4:79
Plats: Norra Rönnby
Fornlämning: 1429; 1431
Rapport: Boplatslämningar från romersk järnålder och folkvandringstid-vendeltid
Rapportförfattare: Katarina Appelgren
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 140074
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5907-09
Undersökt tid: 2009
Kommentar: Både förhistoriska och historiska fynd från enbart RAÄ 1431. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2014. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:16
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/5f91886d-b4a6-4801-af87-91613e9f7422 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västerås 4:79, Skerike (RAÄ 1429; 1431)
Swedish

Identity
VLM 215
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2009) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Mitt utförd av Katarina Appelgren på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Västerås 4:79
Plats: Norra Rönnby
Fornlämning: 1429; 1431
Rapport: Boplatslämningar från romersk järnålder och folkvandringstid-vendeltid
Rapportförfattare: Katarina Appelgren
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 140074
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5907-09
Undersökt tid: 2009
Kommentar: Både förhistoriska och historiska fynd från enbart RAÄ 1431. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2014.
Swedish

Timespan
2009 - 2009

-Earliest time
2009
-Latest time
2009
-Role
Report
2009:39
-Report number
2009:39
No hits.