Västerås 4:85, Dingtuna (RAÄ 593) VLM 295 (2000 - 2002) [sv]

Other languages: Västerås 4:85, Dingtuna (RAÄ 593) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2000-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Karin Nordström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Västerås 4:85
Plats: Erikslund
Fornlämning: 593
Rapport: Dagvattendike i Erikslund, Västerås Närhet till gravar och boplatslämningar
Rapportförfattare: Karin Nordström
Diarienummer: Vlm 010245
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-893-01
Undersökt tid: 2000-2002
Kommentar: En stensträng påverkades av ...
Antikvarisk kontroll (2000-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Karin Nordström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Västerås 4:85
Plats: Erikslund
Fornlämning: 593
Rapport: Dagvattendike i Erikslund, Västerås Närhet till gravar och boplatslämningar
Rapportförfattare: Karin Nordström
Diarienummer: Vlm 010245
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-893-01
Undersökt tid: 2000-2002
Kommentar: En stensträng påverkades av dikesgrävningen. Den togs bort. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:17
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/60e5b549-9d84-471f-a5fc-fb39872f1f31 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västerås 4:85, Dingtuna (RAÄ 593)
Swedish

Identity
VLM 295
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Antikvarisk kontroll (2000-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Karin Nordström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Västerås 4:85
Plats: Erikslund
Fornlämning: 593
Rapport: Dagvattendike i Erikslund, Västerås Närhet till gravar och boplatslämningar
Rapportförfattare: Karin Nordström
Diarienummer: Vlm 010245
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-893-01
Undersökt tid: 2000-2002
Kommentar: En stensträng påverkades av dikesgrävningen. Den togs bort.
Swedish

Timespan
2000 - 2002

-Earliest time
2000
-Latest time
2002
-Role
-Person
Report
2002:A4
-Report number
2002:A4
No hits.