Långgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-GT (1989) [sv]

Långgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av S Jeffery, Lödöse museum 1989

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Långgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1989
Diarienummer, Länsstyrelsen: -
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 208 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:59
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/62704b10-4aeb-4160-a962-445b68bac0dc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Långgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-GT
Investigation type
Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av S Jeffery, Lödöse museum 1989

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Långgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1989
Diarienummer, Länsstyrelsen: -
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 208
Swedish

Timespan
19/04/1989 - 19/04/1989

-Earliest time
19/04/1989
-Latest time
19/04/1989
Place
, , Långgatan, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Långgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1989
Result

Anledning: Akut kontroll i samband med vattenläcka. Schaktet gick till största delen i befintliga schakt, men ett mindre område orörd stratigrafi påträffades och en 2 m djup profil dokumenterades.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
GT

-Id
GT
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
208
-Id
208
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.