Dvärgstad 1:1,2:1, 92/61 (RAÄ 197) U KLM034746 (1992) [sv]

Dvärgstad 1:1,2:1, 92/61 (RAÄ 197) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34746:1-2. Arkeologisk utredning. I samband med fördjupad fältinventering för ledningssträckning för el. Fynd: 1 kvartsitavslag och 1 kvartsavslag. Fyndort: Sm, Gamleby sn, Dvärgstad 1:1, 2:1. Fornl nr: 197. Utredningen utfördes 1992-09-25 av Michael Källström. KLM dnr: 1454/92. Lst dnr: 220-7215-92. Obj nr: 92/61. Fyndfördelat till KLM 1997-12-16, enligt beslut av Raä dnr: 412-1534-1994. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:40:00
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6305ad0a-8cce-496c-bd47-347cce9ce5f1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dvärgstad 1:1,2:1, 92/61 (RAÄ 197)
Swedish

Identity
U KLM034746
Investigation type
Description
KLM 34746:1-2. Arkeologisk utredning. I samband med fördjupad fältinventering för ledningssträckning för el. Fynd: 1 kvartsitavslag och 1 kvartsavslag. Fyndort: Sm, Gamleby sn, Dvärgstad 1:1, 2:1. Fornl nr: 197. Utredningen utfördes 1992-09-25 av Michael Källström. KLM dnr: 1454/92. Lst dnr: 220-7215-92. Obj nr: 92/61. Fyndfördelat till KLM 1997-12-16, enligt beslut av Raä dnr: 412-1534-1994.
Swedish

Timespan
1992 - 1992

-Earliest time
1992
-Latest time
1992
Place
, , Dvärgstad 1:1,2:1 [sv]

-Place (text)
Dvärgstad 1:1,2:1
Swedish
Gamleby (Socken) [sv], ,

-Place
Västervik (Kommun) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
412-1534-1994
-Case type
-Registration number
220-7215-92
-Case type
-Registration number
1454/92
-Number
KLM034746
No hits.