Vrånganäs 1:19, 93/75 (RAÄ 130) U KLM034804 (1993) [sv]

Vrånganäs 1:19, 93/75 (RAÄ 130) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34804:1-3. Arkeologisk utredning. I samband med arkeologisk utredning för planerad ombyggnad av väg 138 mellan Gårdveda och Virserum. Fynd: 2 kvartsavslag varav 1 retuscherat och 1 flintavslag i plöjd åker. Fyndort: Sm, Gårdveda sn, Vrånganäs 1:19. Fornl nr: 130, delområde 5:4. Utredningen utfördes under november - december 1993 av Michael Källström. KLM dnr: 1731/93. Lst dnr: 220-10900-93. Obj nr: 93/75. Fyndfördelat till KLM 1997-08-28, enligt beslut av Raä dnr: 7619/93. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:42:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/63babe1a-1e69-4664-9436-d76d1f844d4b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vrånganäs 1:19, 93/75 (RAÄ 130)
Swedish

Identity
U KLM034804
Investigation type
Description
KLM 34804:1-3. Arkeologisk utredning. I samband med arkeologisk utredning för planerad ombyggnad av väg 138 mellan Gårdveda och Virserum. Fynd: 2 kvartsavslag varav 1 retuscherat och 1 flintavslag i plöjd åker. Fyndort: Sm, Gårdveda sn, Vrånganäs 1:19. Fornl nr: 130, delområde 5:4. Utredningen utfördes under november - december 1993 av Michael Källström. KLM dnr: 1731/93. Lst dnr: 220-10900-93. Obj nr: 93/75. Fyndfördelat till KLM 1997-08-28, enligt beslut av Raä dnr: 7619/93.
Swedish

Timespan
1993 - 1993

-Earliest time
1993
-Latest time
1993
Place
Vrånganäs 1:19

-Place (text)
Vrånganäs 1:19
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Case type
-Registration number
7619/93
-Case type
-Registration number
220-10900-93
-Case type
-Registration number
1731/93
-Number
KLM034804
No hits.