Bergkvara 2:15, 55/92 (RAÄ 326) U KLM035078 (1994) [sv]

Bergkvara 2:15, 55/92 (RAÄ 326) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 35078:1-8. Arkeologisk utredning. Schaktning med anledning avplanerad exploatering och husbyggnation. Anläggningar i form av en härd, en kokgrop/stolphål, en nedgrävning, två stolphål och mörkfärgningar. Tillvaratogs 8 st flintavslag, svallat och osvallat, främst som lösfynd. Fyndort: Sm, Söderåkra sn, Bergkvara, fornl nr 326. Utredningen utfördes 941013-941014 av Kenneth Alexandersson. KLM dnr: 1380/92. Lst dnr: 220-4400-92. Obj nr: 55/92. Fyndfördelat till KLM 1997-06-30, enligt beslut... KLM 35078:1-8. Arkeologisk utredning. Schaktning med anledning avplanerad exploatering och husbyggnation. Anläggningar i form av en härd, en kokgrop/stolphål, en nedgrävning, två stolphål och mörkfärgningar. Tillvaratogs 8 st flintavslag, svallat och osvallat, främst som lösfynd. Fyndort: Sm, Söderåkra sn, Bergkvara, fornl nr 326. Utredningen utfördes 941013-941014 av Kenneth Alexandersson. KLM dnr: 1380/92. Lst dnr: 220-4400-92. Obj nr: 55/92. Fyndfördelat till KLM 1997-06-30, enligt beslut av Raä dnr: 6273/92. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:23
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6441d39d-9a02-49df-a951-f9d38618dc46 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergkvara 2:15, 55/92 (RAÄ 326)
Swedish

Identity
U KLM035078
Investigation type
Description
KLM 35078:1-8. Arkeologisk utredning. Schaktning med anledning avplanerad exploatering och husbyggnation. Anläggningar i form av en härd, en kokgrop/stolphål, en nedgrävning, två stolphål och mörkfärgningar. Tillvaratogs 8 st flintavslag, svallat och osvallat, främst som lösfynd. Fyndort: Sm, Söderåkra sn, Bergkvara, fornl nr 326. Utredningen utfördes 941013-941014 av Kenneth Alexandersson. KLM dnr: 1380/92. Lst dnr: 220-4400-92. Obj nr: 55/92. Fyndfördelat till KLM 1997-06-30, enligt beslut av Raä dnr: 6273/92.
Swedish

Timespan
1994 - 1994

-Earliest time
1994
-Latest time
1994
Place
Bergkvara 2:15

-Place (text)
Bergkvara 2:15
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Case type
-Registration number
220-4400-92
-Case type
-Registration number
6273/92
-Case type
-Registration number
1380/92
-Number
KLM035078
No hits.