The Mary 2020 NMM-2019008 (2020) [no]

Other languages: The Mary 2020 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Det skotske handelsskipet The Mary forliste 27. november 1720 på Bremerodden ved Farsund på vei hjem fra St. Petersburg. Vraket ble funnet av sportsdykkere i 1976. Skipet var bl.a. lastet med 22 oksehoder engelske tobakkspiper. På bakgrunn av befaring ved Norsk Maritimt Museum i 2016, ble det klart at de delene av vraket som lå grunnest var utsatt for plyndring av last, spesielt av det omfattende pipematerialet. Det ble derfor søkt om midler fra Riksantikaven for å gjøre en omfattende dokumen... Det skotske handelsskipet The Mary forliste 27. november 1720 på Bremerodden ved Farsund på vei hjem fra St. Petersburg. Vraket ble funnet av sportsdykkere i 1976. Skipet var bl.a. lastet med 22 oksehoder engelske tobakkspiper. På bakgrunn av befaring ved Norsk Maritimt Museum i 2016, ble det klart at de delene av vraket som lå grunnest var utsatt for plyndring av last, spesielt av det omfattende pipematerialet. Det ble derfor søkt om midler fra Riksantikaven for å gjøre en omfattende dokumentasjon av forlisstedet. Hensikteten var å få oversikt over omfanget av tapt materiale, og kunne følge det opp i etterkant. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2022 13:16:56
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/66da4b0d-7db2-46f0-9262-817c4d9410d1 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
The Mary 2020
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2019008
Investigation type
Norwegian bokmål

Purpose
Swedish

Description
Det skotske handelsskipet The Mary forliste 27. november 1720 på Bremerodden ved Farsund på vei hjem fra St. Petersburg. Vraket ble funnet av sportsdykkere i 1976. Skipet var bl.a. lastet med 22 oksehoder engelske tobakkspiper. På bakgrunn av befaring ved Norsk Maritimt Museum i 2016, ble det klart at de delene av vraket som lå grunnest var utsatt for plyndring av last, spesielt av det omfattende pipematerialet. Det ble derfor søkt om midler fra Riksantikaven for å gjøre en omfattende dokumentasjon av forlisstedet. Hensikteten var å få oversikt over omfanget av tapt materiale, og kunne følge det opp i etterkant.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Preceded by
Has investigated (id)
Askeladden ID: 135679

-Id
135679
-System
Askeladden ID
Geodata
6437232.45, 374600.12, - WGS 84 / UTM zone 32N (EPSG:32632)

-Latitude (Northing)
6437232.45
-Longitude (Easting)
374600.12
-Organization
Norwegian bokmål

-Registration number
2019008
Result

Lokaliteten ligger dypere enn gjeldende forskrifter tillater at NMM operer på normalt vis med dykkende arkeologer. Vi gjennomførte derfor en undervannsoperasjon med en stor undervannsfarkost (ROV) utstyrt med live-kamera. Vi hadde også god posisjonering med en nøyaktighet på 10-50 cm under vann. Det ble umiddelbart klart for oss at inntrykket av at pipene på de grunnere partiene ned til 40 meter var plyndret. Det lå bare noen få piper igjen. På dypere partier derimot fant vi store mengder piper rundt 60-65 meter. Det er vanskelig å gi et nøyaktig tall, men antagelig er det snakk om noen tusen piper. Undervannskjøringen er dokumentert med video og lagret på server ved museet. Det ble ikke gjort nye funn som gjør at det bør iverksettes sikringsgravning eller lignende ettersom det ikke ble funnet eksponert treverk.

Norwegian bokmål

Dating/monument type
-Monument type
Norwegian bokmål


-Time
1720 1720

--Earliest time
1720
--Latest time
1720
-Dating comment
Forlisdato
Norwegian bokmål
Reference
Johannessen, J. og F. Kvalø 2020. The Mary. Norsk Maritimt Museum. Rapport.
Norwegian bokmål
No hits.