Västerås 4:85, VLM 410 (2004 - 2005) [sv]

Västerås 4:85, (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk slutundersökning (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck, Kristina Jonsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Fastighet: Västerås 4:85
Plats: Erikslund
Rapport: Förhistoriska och historiska lämningar i Erikslund
Rapportförfattare: Anna Egebäck, Kristina Jonsson
Museum (invnr): Vlm (28085:1-5)
Diarienummer: Vlm 040069
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-10190-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommen...
Arkeologisk slutundersökning (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck, Kristina Jonsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Fastighet: Västerås 4:85
Plats: Erikslund
Rapport: Förhistoriska och historiska lämningar i Erikslund
Rapportförfattare: Anna Egebäck, Kristina Jonsson
Museum (invnr): Vlm (28085:1-5)
Diarienummer: Vlm 040069
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-10190-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Sex härdar från romersk järnålder - folkvandringstid påträffades, liksom ett grophus från 1400-1600-talet och en sentida bränd träkonstruktion. Även en stensträng utan kulturlager undersöktes. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:18
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6f008ec5-a19f-4159-b8a8-2d61c5681acb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västerås 4:85,
Swedish

Identity
VLM 410
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk slutundersökning (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck, Kristina Jonsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Fastighet: Västerås 4:85
Plats: Erikslund
Rapport: Förhistoriska och historiska lämningar i Erikslund
Rapportförfattare: Anna Egebäck, Kristina Jonsson
Museum (invnr): Vlm (28085:1-5)
Diarienummer: Vlm 040069
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-10190-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Sex härdar från romersk järnålder - folkvandringstid påträffades, liksom ett grophus från 1400-1600-talet och en sentida bränd träkonstruktion. Även en stensträng utan kulturlager undersöktes.
Swedish

Timespan
2004 - 2005

-Earliest time
2004
-Latest time
2005
-Role
-Person
Report
2005:A47

-Report number
2005:A47
-Number
28085
No hits.