NMM-2020154 Kjølebrøndskilen (2020) [no]

Other languages: NMM-2020154 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Rammesøknad for legging av kommunalt ledningsnett i sjøen. Arkeologisk registrering i de deler av traseen som blir berørt. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:44:14
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6ff328d7-9f11-44d9-8296-2cb7b9445fc6 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2020154
Norwegian bokmål

Identity
Kjølebrøndskilen
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Rammesøknad for legging av kommunalt ledningsnett i sjøen. Arkeologisk registrering i de deler av traseen som blir berørt.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
58.84777, 9.29625, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2020154
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.84777
-Longitude (Easting)
9.29625
Result

Ingen registrerte funn. Ballast oppdaget utenfor traseen

Norwegian bokmål

No hits.