Luftfarkost [sv]

Other languages: Luftfarkost (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:02
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/7090e5fa-95fc-43a9-8e4c-25f4971c77e4 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Luftfarkost
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish