Cultural Heritage Organizations (KulturIT AS [no], External data)

Kulturarv-organisasjoner (norwegian bokmål), Kulturarvsorganisationer (swedish)

Organization

Description

Datasetet innehåller kulturarvsorganisationer som nu förvaltar information i KulturNav eller kan komma att förvalta information i plattformen i framtiden. Här finns även organisationer som använder eller kan komma att använda information ur tjänsten.

Status:
Datasetet utökas fortlöpande. Identiteterna/URI för organisationerna är stabila.

Om det skapas mer sammanhållna och långsiktigt förvaltade museiregister, kommer troligen posten flyttas över till dessa. [sv]

Dataset
Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page
Contact information
Dataset forvaltning: kulturnav@kulturit.no [no]
08/04/2020 05:48:31
In operation
Status
Purpose

Datasetet är skapat för att kunna referera dataset till förvaltande och användande organisationer. [sv]


URI
http://data.arkeologi.org/71a879b5-cc34-4a43-ad6b-47606ea1d588
Download
Login/register to download the dataset content

A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


R


S


T


U


V


Name
Cultural Heritage Organizations
English

Kulturarv-organisasjoner
Norwegian bokmål

Kulturarvsorganisationer
Swedish

Description
Datasetet innehåller kulturarvsorganisationer som nu förvaltar information i KulturNav eller kan komma att förvalta information i plattformen i framtiden. Här finns även organisationer som använder eller kan komma att använda information ur tjänsten.

Status:
Datasetet utökas fortlöpande. Identiteterna/URI för organisationerna är stabila.

Om det skapas mer sammanhållna och långsiktigt förvaltade museiregister, kommer troligen posten flyttas över till dessa.
Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Default presentation
View overview
Purpose
Datasetet är skapat för att kunna referera dataset till förvaltande och användande organisationer.
Swedish

Dataset owner
Norwegian bokmål

Swedish

Contact information
Dataset forvaltning: kulturnav@kulturit.no
Norwegian bokmål

Datasetförvaltning: kulturnav@kulturit.no
Swedish

Source type

Norwegian bokmål


URL
http://kulturnav.org/api/export/71a879b5-cc34-4a43-ad6b-47606ea1d588
Topic
English

Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish


Norwegian bokmål

Swedish


Swedish