Klostret 4:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-SI (1966) [sv]

Klostret 4:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk efterkontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1966

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 4:1
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 063 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:03
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/73e4c5fc-3e58-493f-b00e-492328dcdde3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 4:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-SI
Investigation type
Description
Antikvarisk efterkontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1966

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 4:1
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 063
Swedish

Timespan
08/1966 - 08/1966

-Earliest time
08/1966
-Latest time
08/1966
Place
Klostret 4:1, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 4:1, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
Result

Anledning:

Beskrivning/sammanfattning:
3-4 byggnadslämningar

Fynd:

Datering:
1300 – 1600-tal

Swedish

Reference
Carlsson, K. & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden 21. Den tidiga urbaniseringsprocessens konsekvenser för nutida planering. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska Museer. Stockholm. Sid. 49.
Swedish

Lödöse museum
SI

-Id
SI
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
063

-Id
063
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:729:01
-Id
14:1462:729:01
-System
StadsGIS
No hits.