Klostret 6:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-MN (1970 - 1971) [sv]

Klostret 6:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1970-1971

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:3
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1970
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 092 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/743d167c-65fb-4766-ae7e-6d5294443198 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-MN
Investigation type
Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1970-1971

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:3
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1970
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 092
Swedish

Timespan
08/07/1970 - 14/05/1971

-Earliest time
08/07/1970
-Latest time
14/05/1971
Place
Klostret 6:3, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 6:3, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1970
Result

Anledning:
Arkeologisk undersökning inför byggnadsschaktning inom fastigheten Klostret 6:3.

Beskrivning/sammanfattning:
Vid undersökningen påträffades fyra husgrunder. En av dessa, i områdets norra del, var återfylld med tegelskrot vid ett senare tillfälle. Tegel påträffades även strax under matjorden över undersökningsytan. Delar av en liten tegelugn var belägna inom byggschaktet. Denna undersöktes vid 1964 års grävning (SR 42) och lämnades därför utan ny undersökning vid detta tillfälle. Slutligen kunde fyra härdar, varav en friliggande, konstateras inom ytan.

Fynd:
Glas, keramik, järn (spik, hästsko, spänne, gångjärn, nyckel), sten, tegel.

Datering:
1200-tal - 1500-tal

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S 52.
Swedish

Lödöse museum
MN

-Id
MN
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
092

-Id
092
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:673:01
-Id
14:1462:673:01
-System
StadsGIS
No hits.