Klostret 6:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-GL (1979) [sv]

Klostret 6:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1979

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1979
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 142 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:39
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/749154f4-259e-449c-add9-8ac38601ca6d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-GL
Investigation type
Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1979

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1979
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 142
Swedish

Timespan
11/05/1979 - 12/12/1979

-Earliest time
11/05/1979
-Latest time
12/12/1979
Place
Klostret 6:1, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 6:1, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1979
Result

Anledning:
Nybyggnation av dagcenter på fastigheten Klostret 6:1.

Beskrivning/sammanfattning:
Undersökningsområdet var beläget i höjd med den norra åarmen mellan fastigheterna Spetalen 1:47 och 1:29. Avbaningen för schakt och ytor skedde med hjälp av traktor med planskopa som tog fram det översta intakta medeltida lagret. Ytorna var delvis påverkade av en äldre byggnad med källare som stått på platsen. Över ytan öppnades 21 schakt med en genomsnittlig storlek av 6 kvm för de pålar nybyggnaden skulle komma att vila på. I utkanten av dessa schaktade man för rördragning och dränering samt för en väg.

I den norra delen av området påträffades resterna efter 2-3 byggnadslämningar i fyra skikt, en broläggning samt delar av en stenlagd gårdsplan eller ett torg. I de centrala och södra delarna av ytan, som var belägna i anslutning till den norra åarmen, fanns resterna av brokistor och andra stenkonstruktioner. Undersökningen gav även en genomskärning av den norra åarmen och dess strandlinjer. Här påträffades bland annat en välbevarad strandskoning av pålar och ris vilket antyder att åkanten förekommit på platsen i ett mer permanent skede.

Fynd:
Läder, trä, järn (bultlåsnyckel), rep.

Datering:
1100-tal - 1600-tal

Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S 59.
Swedish

Lödöse museum
GL

-Id
GL
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
142

-Id
142
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:646:01
-Id
14:1462:646:01
-System
StadsGIS
No hits.