Alsbäck 1:9, Lyse (RAÄ 176) BM-UM028255 (1968 - 1969) [sv]

Alsbäck 1:9, Lyse (RAÄ 176) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Inventering, boplats 1968-1969

Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Fastighet: Alsbäck 1:9
Fornlämning: 176 [sv]
Dataset owner
Last changed
25/08/2022 16:22:34
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/75152f75-44cc-453e-9f3f-952d6a1acc1b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Alsbäck 1:9, Lyse (RAÄ 176)
Swedish

Identity
BM-UM028255
Investigation type
Swedish

Description
Inventering, boplats 1968-1969

Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Fastighet: Alsbäck 1:9
Fornlämning: 176
Swedish

Timespan
1968 - 1969

-Earliest time
1968
-Latest time
1969
Place
, , Alsbäck 1:9 [sv]

-Place (text)
Alsbäck 1:9
Swedish
Lyse (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
Lysekil (Kommun) [sv], ,

-Place
Max. elevation
30
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ Lämningsnummer: L1968:249

-Id
L1968:249
-System
RAÄ Lämningsnummer
Dating/monument type
-Specification
Boplats
Swedish

Note
Se UM 28232 - 28259
Swedish
No hits.