240 Ledningsdragning (RAÄ 6) VLM 240 (2001 - 2002) [sv]

240 Ledningsdragning (RAÄ 6) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2001-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Hattmakaren, Laggaren
Gata: Västerlånggatan
Fornlämning: 6
Rapport: Fjärrvärme i Västerlånggatan i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28381:1-6)
Diarienummer: Vlm 010196
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-5228-01
Undersökt tid: 2001-2002
Kommentar: Lämningar från 1600-tal...
Arkeologisk förundersökning (2001-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Hattmakaren, Laggaren
Gata: Västerlånggatan
Fornlämning: 6
Rapport: Fjärrvärme i Västerlånggatan i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28381:1-6)
Diarienummer: Vlm 010196
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-5228-01
Undersökt tid: 2001-2002
Kommentar: Lämningar från 1600-talet i form av keramik påträffades. Utifrån lagren att dömma kan man ha sysslat med någon form av metallhantering på platsen. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:42
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/75dbbfba-839b-45a9-b33f-e86839c268d1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
240 Ledningsdragning (RAÄ 6)
Swedish

Identity
VLM 240
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2001-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Hattmakaren, Laggaren
Gata: Västerlånggatan
Fornlämning: 6
Rapport: Fjärrvärme i Västerlånggatan i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28381:1-6)
Diarienummer: Vlm 010196
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-5228-01
Undersökt tid: 2001-2002
Kommentar: Lämningar från 1600-talet i form av keramik påträffades. Utifrån lagren att dömma kan man ha sysslat med någon form av metallhantering på platsen.
Swedish

Timespan
2001 - 2002

-Earliest time
2001
-Latest time
2002
-Role
-Person
Report
2002:A72

-Report number
2002:A72
-Number
28381
No hits.