Kalmar, Gamla staden, Kv Björken 1 U KLM034084 (1990) [sv]

Kalmar, Gamla staden, Kv Björken 1 (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34084:1-15. Arkeologisk förundersökning. Vid schaktning för vattenledning påträffades ett kulturlager. Fynd: ca 20 keramikfragment B-I, B-II, C-god äldre typ, 4-5 fragment av järnspikar, 1 yxa av järn, 28 taktegelfragment. Fyndort: Sm, Kalmar stad, Kv Björken 1. Fyndförteckning finns i bilagor till huvudliggaren. Förundersökningen utfördes i maj 1990 av Eeva Rajala och Laila Eliasson. KLM dnr: 1118/90. Lst dnr: 220-7051-90. Fyndfördelat till KLM 1996-02-07 enligt beslut av RAÄ dnr: 5237/... KLM 34084:1-15. Arkeologisk förundersökning. Vid schaktning för vattenledning påträffades ett kulturlager. Fynd: ca 20 keramikfragment B-I, B-II, C-god äldre typ, 4-5 fragment av järnspikar, 1 yxa av järn, 28 taktegelfragment. Fyndort: Sm, Kalmar stad, Kv Björken 1. Fyndförteckning finns i bilagor till huvudliggaren. Förundersökningen utfördes i maj 1990 av Eeva Rajala och Laila Eliasson. KLM dnr: 1118/90. Lst dnr: 220-7051-90. Fyndfördelat till KLM 1996-02-07 enligt beslut av RAÄ dnr: 5237/91, 3324/90. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:41:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/7b590f38-9d35-4056-a108-99cfbc499353 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kalmar, Gamla staden, Kv Björken 1
Swedish

Identity
U KLM034084
Investigation type
Description
KLM 34084:1-15. Arkeologisk förundersökning. Vid schaktning för vattenledning påträffades ett kulturlager. Fynd: ca 20 keramikfragment B-I, B-II, C-god äldre typ, 4-5 fragment av järnspikar, 1 yxa av järn, 28 taktegelfragment. Fyndort: Sm, Kalmar stad, Kv Björken 1. Fyndförteckning finns i bilagor till huvudliggaren. Förundersökningen utfördes i maj 1990 av Eeva Rajala och Laila Eliasson. KLM dnr: 1118/90. Lst dnr: 220-7051-90. Fyndfördelat till KLM 1996-02-07 enligt beslut av RAÄ dnr: 5237/91, 3324/90.
Swedish

Timespan
1990 - 1990

-Earliest time
1990
-Latest time
1990
Place
, , Kalmar, Gamla staden, Kv Björken 1 [sv]

-Place (text)
Kalmar, Gamla staden, Kv Björken 1
Swedish
Kalmar (Kommun) [sv], ,

-Place
Swedish
Kalmar (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Swedish
-Case type
-Registration number
5237/91
-Case type
-Registration number
3324/90
-Case type
-Registration number
220-7051-91
-Case type
-Registration number
1118/90
-Number
KLM034084
No hits.