Passagården 1:69, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-VH (1949) [sv]

Passagården 1:69, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
EftK (kulturlager stad) genomförd av H Wideén, Göteborgs Museum, Historiska avd. 1949

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:69
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1949
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 019 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:01
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/7d76f230-dc89-4aa0-9004-6c1be816af0e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:69, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-VH
Investigation type
Description
EftK (kulturlager stad) genomförd av H Wideén, Göteborgs Museum, Historiska avd. 1949

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:69
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1949
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 019
Swedish

Timespan
1949 - 1949

-Earliest time
1949
-Latest time
1949
Place
Passagården 1:69, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Passagården 1:69, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1949
Result

Anledning: Efterbesiktning av byggnadsschakt, ned till ett djup av 1,5 m under markytan.
'..där framkom enstaka stockar, en

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
VH

-Id
VH
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
019
-Id
019
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.