Espedalsvannet NMM-2019007 (2019) [no]

Other languages: Espedalsvannet (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Undersøkelse i undervanns-steinur under hellemaleri ID 243303 Steinberget. Deler av maleriet har rast ut i vannet. Søk etter bruddbiter på oppdrag av Oppland fylkeskommune i BERG-prosjekt støttet av Riksantikvaren. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 13:48:24
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/7e022a37-2552-4881-bf12-dbeaddcf5cba | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Espedalsvannet
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2019007
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Undersøkelse i undervanns-steinur under hellemaleri ID 243303 Steinberget. Deler av maleriet har rast ut i vannet. Søk etter bruddbiter på oppdrag av Oppland fylkeskommune i BERG-prosjekt støttet av Riksantikvaren.
Norwegian bokmål

Timespan
2019 - 2019

-Earliest time
2019
-Latest time
2019
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Has investigated (id)
Askeladden ID: 243303

-Id
243303
-System
Askeladden ID
Geodata
-Identity
NMM-2019007
-Latitude (Northing)
6810980
-Longitude (Easting)
526913
Result

Steinura preget av at det raser jevnlig. Mye ny stein uten begroing eller sedimentdekning. Ingen spor av bruddstykker fra maleriet. De kan ligge dypt i steinura.

Norwegian bokmål

Dating/monument type
Flere figurer malt på flat bergvegg rett over vannflaten. Kan kun nås med båt eller på isen om vinteren.

-Monument type
Swedish

-Description
Flere figurer malt på flat bergvegg rett over vannflaten. Kan kun nås med båt eller på isen om vinteren.
Norwegian bokmål
No hits.