Klostret 1:42, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-M10 (2003) [sv]

Klostret 1:42, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
K+U (kulturlager stad) genomförd av S Jeffery, Lödöse museum 2003

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 1:42
Fornlämning: 23
Diarienummer, Länsstyrelsen: 431-25683-2003
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 245 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/81777556-b2fb-4d50-8e96-ddaaff6beff5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 1:42, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-M10
Investigation type
Description
K+U (kulturlager stad) genomförd av S Jeffery, Lödöse museum 2003

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 1:42
Fornlämning: 23
Diarienummer, Länsstyrelsen: 431-25683-2003
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 245
Swedish

Timespan
2003 - 2003

-Earliest time
2003
-Latest time
2003
Place
Klostret 1:42, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 1:42, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Registration number
431-25683-2003
Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
M10

-Id
M10
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
245
-Id
245
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.