Passagården 1:63, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-RN (1970) [sv]

Passagården 1:63, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
K (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1970

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:63
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1970
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 246 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:47
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/821cbb3b-b1b7-4b93-83a0-9451ac8a47a8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:63, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-RN
Investigation type
Description
K (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1970

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:63
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1970
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 246
Swedish

Timespan
27/05/1970 - 27/05/1970

-Earliest time
27/05/1970
-Latest time
27/05/1970
Place
, , Passagården 1:63, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Passagården 1:63, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1970
Result

Anledning
Vad som föranledde kontrollen är oklart. Undersökningsytan var belägen i NÖ hörnet av fastigheten Passagården 1:63, 8,8 m V om befintlig kyrkogårdsmur och mitt emot S. Peders port. Det undersökta schaktet var ca 8 x 1 m och till synes L-format. Inga uppgifter om schaktdjup finns.

Beskrivning
Murrester påträffades alldeles under markytan.

Fynd

Datering
Medeltida?

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
RN

-Id
RN
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
246

-Id
246
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:720:01
-Id
14:1462:720:01
-System
StadsGIS
No hits.