Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-MK (1969) [sv]

Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse Museum 1969

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1969
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 088 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:36
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/83f1c807-998b-4134-a5d7-41aaded2f925 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-MK
Investigation type
Description
Undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse Museum 1969

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1969
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 088
Swedish

Timespan
07/1969 - 09/1969

-Earliest time
07/1969
-Latest time
09/1969
Place
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1969
Result

Anledning: Anläggning av gångväg till nybyggt hyreshusområde.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Ekre, R. Pilgrim och Vallfartsled. Vänersborg 1987 samt 1996
Swedish

Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980.
Swedish

Lödöse museum
MK

-Id
MK
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
088

-Id
088
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:748:01
-Id
14:1462:748:01
-System
StadsGIS
No hits.