Klostret 6:73, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-MX (1982) [sv]

Klostret 6:73, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1982

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:73
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 158 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:55
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/83f295bf-c81a-492b-984d-11d7cf9c479c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:73, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-MX
Investigation type
Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1982

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:73
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 158
Swedish

Timespan
09/11/1982 - 15/11/1982

-Earliest time
09/11/1982
-Latest time
15/11/1982
Place
, , Klostret 6:73, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Klostret 6:73, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Result

Anledning:
Undersökningen gjordes i samband med en maskingrävning för reparation av ett avloppsrör.

Beskrivning/sammanfattning:
På platsen, som var belägen i den nordöstra utkanten av det medeltida stadsområdet, undersöktes ett kulturlager bestående av en igensvämmad och fylld svacka. Svackan tolkades som ett medeltida dike eller vallgrav, med största djup på ca -320. Yttre schaktbredd ca 2-4 m.

Fynd:
30 stycken fördelade på 21 fyndnummer.
Blandat fyndmaterial.

Datering:
Bebyggelselämningar från tidigt 1200-tal – 1400-tal.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
MX

-Id
MX
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
158

-Id
158
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:682:01
-Id
14:1462:682:01
-System
StadsGIS
No hits.