Cullberg, Carl (1930 - ) [sv]

Cullberg, Carl (swedish)

Arkeologer, museifolk och kulturmiljöarbetare (Sverige) [sv]

Description
Cullberg, Carl född 1930 är docent, f.d. landsantikvarie och chef för Bohusläns museum. [sv]
Life role
Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no [sv]
Last changed
25/10/2015 11:53:30
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8d7964fe-8161-404a-8a59-c3fb34f503fd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Cullberg, Carl
Swedish

First name
Carl
Swedish

Last name
Cullberg
Swedish

Description
Cullberg, Carl född 1930 är docent, f.d. landsantikvarie och chef för Bohusläns museum.
Swedish

Birth
24.04.1930

-Time
24.04.1930
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Alternative id
Bohusläns museum: 28763

-Id
28763
-System
Bohusläns museum