Grav- och boplatsområde [sv]

Grav- och boplatsområde (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8f0fedaf-8846-451d-b6bb-18f35e4c3a37 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Grav- och boplatsområde
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish