Vassmolösa 7:52 (RAÄ 334) U KLM034719 (1989) [sv]

Vassmolösa 7:52 (RAÄ 334) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34719:1-4. Arkeologisk utredning. Inför planerad ombyggnad av väg E22. Stenåldersboplats påträffad inom fastigheten. Fynd: bl.a kärnor i porfyr och kvarts. Datering: Stenålder. Fyndort: Sm, Ljungby sn, Vassmolösa 7:52. Fornl nr: 334. Utredningen utfördes 1989-04-12 av Mikael Nilsson. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:39:05
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/90292291-ce5a-4610-b363-91dd4f9355eb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vassmolösa 7:52 (RAÄ 334)
Swedish

Identity
U KLM034719
Investigation type
Description
KLM 34719:1-4. Arkeologisk utredning. Inför planerad ombyggnad av väg E22. Stenåldersboplats påträffad inom fastigheten. Fynd: bl.a kärnor i porfyr och kvarts. Datering: Stenålder. Fyndort: Sm, Ljungby sn, Vassmolösa 7:52. Fornl nr: 334. Utredningen utfördes 1989-04-12 av Mikael Nilsson.
Swedish

Timespan
1989 - 1989

-Earliest time
1989
-Latest time
1989
Place
Vassmolösa 7:52

-Place (text)
Vassmolösa 7:52
Swedish
-Place
Swedish
-Place
-Role
Swedish

-Number
KLM034719
No hits.