NMM-2020129 Kvernkilen (2020) [no]

Other languages: NMM-2020129 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Befaring med arkeologiske undersøkelser under vann i forbindelse med legging av ny VA-ledning i sjø. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:46:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/916be6e0-803b-468d-9e31-b74cd7425dc5 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2020129
Norwegian bokmål

Identity
Kvernkilen
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Befaring med arkeologiske undersøkelser under vann i forbindelse med legging av ny VA-ledning i sjø.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
58.88835, 9.5126, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2020129
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.88835
-Longitude (Easting)
9.5126
Result

Det ble ikke registrert kulturminner under befaringen.

Norwegian bokmål

No hits.