Passagården 1:70, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-OF (1981) [sv]

Passagården 1:70, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1981

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:70
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1981
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-1030-81
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 154 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:42
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/91ce35f7-5afe-4691-8036-7d02a14d4b25 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:70, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-OF
Investigation type
Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1981

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:70
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1981
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-1030-81
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 154
Swedish

Timespan
30/07/1981 - 30/07/1981

-Earliest time
30/07/1981
-Latest time
30/07/1981
Place
, , Passagården 1:70, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Passagården 1:70, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1981
-Case type
-Registration number
11.391-1030-81
Result

Anledning: Schaktning för anläggande av handikappentré.

Sammanfattning/redovisning: Sammanlagt schaktades ett 12 x 2 m stort schakt vid entrén av östra sidan av fastigheten Passagården 1:70. Inom den norra delen av undersökningsområdet området framkom två områden med omrörda kulturlager på ett djup av 0,75 meter respektive 0,85 meter under markytan. Lagret utgjordes av lera, grus med inslag av kol, enstaka stenar och tegelflis. I övrigt påträffades enbart lager bestående av lera och grus.

Fynd: Spik, slagg och tegel

Datering: 1400–tal ?

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
OF

-Id
OF
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
154

-Id
154
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:698:01
-Id
14:1462:698:01
-System
StadsGIS
No hits.