Magnusgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-RH (1982) [sv]

Magnusgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Arkeologisk Kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1982

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Magnusgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1982
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 161 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:59
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/92526ec9-0ba7-4925-9b40-bec75b1dc1d4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Magnusgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-RH
Investigation type
Description
Arkeologisk Kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1982

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Magnusgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1982
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 161
Swedish

Timespan
13/01/1982 - 15/01/1982

-Earliest time
13/01/1982
-Latest time
15/01/1982
Place
, , Magnusgatan, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Magnusgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1982
Result

Anledning: Arkeologisk kontroll vid schaktning för reparation av vattenläcka, Magnusgatan. Medeltida byggnadslämningar. Trots de fåtaliga avläsbara fasta lämningarna kan alltså schaktningen sägas ha givit mycket viktiga indikationer på byggnadsplanen i detta parti av staden, åtminstone från början av 1300-talet och framåt. Fyndmaterialet har varit knappt: inslag av läderavfall, resp. läderband, bryne, svartgodsskärvor (1200-tal) och medeltida taktegel. Förutom svartgodsskärvorna förekom inget daterande material, däremot kunde dendrokronologiska mätningar på skiftesverksstolpar företas. Där framkom ett säkert fällningsår: 1316 respektive 1314. Ca en meter äldre kulturlager förekom på platsen, inga daterande fynd.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
RH

-Id
RH
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
161

-Id
161
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:716:01
-Id
14:1462:716:01
-System
StadsGIS
No hits.