Kalmar, Gamla staden, Kv Valnötsträdet 8 (RAÄ 94) U KLM045274 (2011 - 2013) [sv]

Kalmar, Gamla staden, Kv Valnötsträdet 8 (RAÄ 94) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 45274:1- Arkeologisk förundersökning. Forskningsundersökning. Undersökning av stadslager. Framkom kulturlager, byggnadslämningar, gatubeläggningar. Fynd: i form av keramik och mynt. Datering: 1200-1800-tal. Fyndort: Småland, Kalmar stad, Kv Valnötsträdet 8, Fornl 94. Undersökningen utfördes: 16-31 maj 2011, 7 maj - 1 juni 2012, 29 juli - 16 augusti 2013. Projektledare: Hanna Menander, UV-öst, (Stefan Larsson, UV-syd) i samverkan med Kalmar läns museum. Beställare: Kalmar kommun. Föranled... KLM 45274:1- Arkeologisk förundersökning. Forskningsundersökning. Undersökning av stadslager. Framkom kulturlager, byggnadslämningar, gatubeläggningar. Fynd: i form av keramik och mynt. Datering: 1200-1800-tal. Fyndort: Småland, Kalmar stad, Kv Valnötsträdet 8, Fornl 94. Undersökningen utfördes: 16-31 maj 2011, 7 maj - 1 juni 2012, 29 juli - 16 augusti 2013. Projektledare: Hanna Menander, UV-öst, (Stefan Larsson, UV-syd) i samverkan med Kalmar läns museum. Beställare: Kalmar kommun. Föranledd av/en del arbeten med detaljplan och gestaltningsprogram för del av fastigheten Valnöksträdet 8. Lst dnr: 432-325-11, 431-589-12, 431-1940-12, 431-2459-13. Raä dnr: 422-00634-2011, 422-00554-2012, 422-01268-2012, 3.1.1.-01436-2013. Raä projektnummer: 11882, 12188, 12209, 12538. Intrasisprojekt: 2011:030. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:40:05
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/95d35ef9-1dc2-45fd-98a9-2bf9ca233aea | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kalmar, Gamla staden, Kv Valnötsträdet 8 (RAÄ 94)
Swedish

Identity
U KLM045274
Description
KLM 45274:1- Arkeologisk förundersökning. Forskningsundersökning. Undersökning av stadslager. Framkom kulturlager, byggnadslämningar, gatubeläggningar. Fynd: i form av keramik och mynt. Datering: 1200-1800-tal. Fyndort: Småland, Kalmar stad, Kv Valnötsträdet 8, Fornl 94. Undersökningen utfördes: 16-31 maj 2011, 7 maj - 1 juni 2012, 29 juli - 16 augusti 2013. Projektledare: Hanna Menander, UV-öst, (Stefan Larsson, UV-syd) i samverkan med Kalmar läns museum. Beställare: Kalmar kommun. Föranledd av/en del arbeten med detaljplan och gestaltningsprogram för del av fastigheten Valnöksträdet 8. Lst dnr: 432-325-11, 431-589-12, 431-1940-12, 431-2459-13. Raä dnr: 422-00634-2011, 422-00554-2012, 422-01268-2012, 3.1.1.-01436-2013. Raä projektnummer: 11882, 12188, 12209, 12538. Intrasisprojekt: 2011:030.
Swedish

Timespan
2011 - 2013

-Earliest time
2011
-Latest time
2013
Place
Kalmar, Gamla staden, Kv Valnötsträdet 8

-Place (text)
Kalmar, Gamla staden, Kv Valnötsträdet 8
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Swedish

-Case type
-Registration number
3.1.1.-01436-2013
-Case type
-Registration number
422-01268-2012
-Case type
-Registration number
422-00554-2012
-Case type
-Registration number
422-00634-2011
-Case type
-Registration number
431-2459-13
-Case type
-Registration number
431-1940-12
-Case type
-Registration number
431-589-12
-Case type
-Registration number
432-325-11
-Number
KLM045274
No hits.