Elverslösa 1:2 (RAÄ 132) U KLM034483 (1986) [sv]

Elverslösa 1:2 (RAÄ 132) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34483:1-3. Arkeologisk inventering. Inventering av lösfynd i Kalmar kommun. Fynd: :1 tre flintavslag, (Ett svallat), :2 en övrig flinta, :3 en eldpåverkad flinta. Fyndort: Sm, Kläckeberga sn, Elverslösa 1:2. Fornl nr: 132. Inventeringen utfördes 1985-1986 av Anders Hansson. KLM dnr: 1761/80.

Fyndfördelat till KLM 1994-01-04, enligt beslut av Raä dnr: 1532/90. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:39:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9658c054-ed81-421f-925d-b9576b262f2f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Elverslösa 1:2 (RAÄ 132)
Swedish

Identity
U KLM034483
Investigation type
Swedish

Description
KLM 34483:1-3. Arkeologisk inventering. Inventering av lösfynd i Kalmar kommun. Fynd: :1 tre flintavslag, (Ett svallat), :2 en övrig flinta, :3 en eldpåverkad flinta. Fyndort: Sm, Kläckeberga sn, Elverslösa 1:2. Fornl nr: 132. Inventeringen utfördes 1985-1986 av Anders Hansson. KLM dnr: 1761/80.

Fyndfördelat till KLM 1994-01-04, enligt beslut av Raä dnr: 1532/90.
Swedish

Timespan
1986 - 1986

-Earliest time
1986
-Latest time
1986
Place
, , Elverslösa 1:2 [sv]

-Place (text)
Elverslösa 1:2
Swedish
Kalmar (Kommun) [sv], ,

-Place
Swedish
Kläckeberga (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
1532/90
-Case type
-Registration number
1761/80
-Number
KLM034483
No hits.