Knapegården 1:1 (RAÄ 238) U KLM034870 (1994) [sv]

Knapegården 1:1 (RAÄ 238) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34870:1-185. Arkeologisk undersökning. Föranledd av att stickspår anlades mellan grustäckt och SJ:s stambana. Förhistorisk boplats med anläggningar och fynd från mesolotikum, neolotikum och nyare tid. Fyndort: Sm, Ryssby sn, Knapegården 1:1. Fornl nr: 238. Undersökningen utfördes 1994-03-24--04-13 av Kenneth Alexandersson. KLM dnr: 480/94. Lst dnr: 220-2035-94. Fyndfördelat till KLM 1997-12-16, enligt beslut av Raä dnr: 421-1817-1994. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:41:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/96ce8731-d102-476c-9a40-7991fc544353 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Knapegården 1:1 (RAÄ 238)
Swedish

Identity
U KLM034870
Investigation type
Description
KLM 34870:1-185. Arkeologisk undersökning. Föranledd av att stickspår anlades mellan grustäckt och SJ:s stambana. Förhistorisk boplats med anläggningar och fynd från mesolotikum, neolotikum och nyare tid. Fyndort: Sm, Ryssby sn, Knapegården 1:1. Fornl nr: 238. Undersökningen utfördes 1994-03-24--04-13 av Kenneth Alexandersson. KLM dnr: 480/94. Lst dnr: 220-2035-94. Fyndfördelat till KLM 1997-12-16, enligt beslut av Raä dnr: 421-1817-1994.
Swedish

Timespan
1994 - 1994

-Earliest time
1994
-Latest time
1994
Place
, , Knapegården 1:1 [sv]

-Place (text)
Knapegården 1:1
Swedish
Kalmar (Kommun) [sv], ,

-Place
Swedish
Ryssby (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
421-1817-1994
-Case type
-Registration number
220-2035-94
-Case type
-Registration number
480/94
-Number
KLM034870
No hits.