Pappersindustri [sv]

Pappersindustri (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:08
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/96e3692f-833b-41b1-b574-4edf77d35493 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Pappersindustri
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish