NMM-2019414 Sandøya-Steinsøya (2020) [no]

Other languages: NMM-2019414 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Arkeologisk registrering i forbindelse med legging av sjøledning. Det er ikke gjort noen kjente funn i traseene, men potensiale for funn i dette området er stort. Undersøkelsene gjelder flere traseer i nærliggende område. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:52:38
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9825afe8-f317-4e27-949b-279f52efbc1f | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2019414
Norwegian bokmål

Identity
Sandøya-Steinsøya
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Arkeologisk registrering i forbindelse med legging av sjøledning. Det er ikke gjort noen kjente funn i traseene, men potensiale for funn i dette området er stort. Undersøkelsene gjelder flere traseer i nærliggende område.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
58.15169, 8.25722, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2019414
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.15169
-Longitude (Easting)
8.25722
Result

Det ble ikke registrert kulturminner under vann eller i nærheten av traseene.

Norwegian bokmål

No hits.